menu
search
gameIcon
Mr Bean - Solitaire Adventures
gameIcon
Gin Rummy Classic
gameIcon
Blackjack Bet
gameIcon
Solitaire Klondike - The HTML5 Patience Game
gameIcon
famobi
gameIcon
Pirate Cards
gameIcon
Fairy Cards
gameIcon
Solitaire Legend
gameIcon
Mafia Poker
gameIcon
Solitaire Classic Christmas
gameIcon
Matching Card Heroes
gameIcon
Tri Peaks Solitaire Classic
gameIcon
Kiba & Kumba Tri Towers Solitaire
gameIcon
Western Solitaire
gameIcon
Easter Card Match
gameIcon
Puzzletag
gameIcon
Klondike Solitaire
gameIcon
Kitten Match
gameIcon
3D Solitaire
gameIcon
Spider Solitaire
gameIcon
Wild West Solitaire
gameIcon
Animals Puzzle
gameIcon
Racing Cars
gameIcon
Thug Racer
gameIcon
Park Your Car
gameIcon
Mini Race Rush
gameIcon
Parking Passion
gameIcon
Racing Monster Trucks
gameIcon
Street Pursuit
gameIcon
Dont Crash
gameIcon
Truck Trials
gameIcon
2Cars
gameIcon
Drift Cup Racing
gameIcon
StreetRace Fury
gameIcon
FreeCell Solitaire Classic
gameIcon
Spider Solitaire Classic
gameIcon
Wordscapes
gameIcon
skydom
gameIcon
Gin Rummy Plus - The HTML5 Card Game Classic
Một trong những trò chơi bài được yêu thích nhất trên thế giới, Gin Rummy sẽ cho phép bạn kiểm tra kỹ năng chơi bài của mình trước năm đối thủ máy tính khác nhau. Từ cấp độ tân binh đến chuyên nghiệp, bạn sẽ có thể học hỏi và cải thiện. Và nếu bạn nên gặp một chuyên gia Gin Rummy ngoài đời thực tại bất kỳ thời điểm nào, hãy nhớ kỹ năng của bạn ở đâu! Trong Gin Rummy Plus, bạn chơi theo các quy tắc Gin Rummy ban đầu và phải đánh bại đối thủ của mình bằng cách tạo thành các quân bài của bạn thành các quân bài. Đây có thể là các lần chạy với các quân bài cùng bộ theo thứ tự liên tiếp (ví dụ: 6,7,8,9) hoặc các bộ được tạo thành từ một nhóm các quân bài có cùng thứ hạng (ví dụ: 3 x 10, 3 x King, v.v.). Mục đích là để "gõ". Điều này có nghĩa là bạn có thể kết thúc trò chơi khi bạn đã hình thành đủ số lần chạy hoặc bộ để các lá bài chưa từng có trong bộ bài của bạn có giá trị tổng thể thấp hơn 10. Điều này sẽ khá đơn giản ở mức độ khó thấp nhất. Nhưng hãy nâng nó lên đến 5 và xem bạn thực sự giỏi như thế nào. Mặc dù các quy tắc của Gin Rummy khá đơn giản, nhưng việc thành thạo trò chơi này cần có thời gian và khá nhiều đào tạo. Và bên cạnh tất cả những điều này, chỉ với hầu hết các trò chơi bài, có một chút may mắn đôi khi sẽ quyết định kết quả của trò chơi. Các tính năng: < ul > < li > 5 đối thủ khác nhau < / li > < li > Nút hoàn tác < / li > < li > Trò chơi bài cho mọi người < / li > < li > Hình ảnh và âm thanh thú vị < / li > < li > Nhạc thư giãn < / li > < / ul >
gameIcon
Gin Rummy Plus - The HTML5 Card Game Classic
Một trong những trò chơi bài được yêu thích nhất trên thế giới, Gin Rummy sẽ cho phép bạn kiểm tra kỹ năng chơi bài của mình trước năm đối thủ máy tính khác nhau. Từ cấp độ tân binh đến chuyên nghiệp, bạn sẽ có thể học hỏi và cải thiện. Và nếu bạn nên gặp một chuyên gia Gin Rummy ngoài đời thực tại bất kỳ thời điểm nào, hãy nhớ kỹ năng của bạn ở đâu! Trong Gin Rummy Plus, bạn chơi theo các quy tắc Gin Rummy ban đầu và phải đánh bại đối thủ của mình bằng cách tạo thành các quân bài của bạn thành các quân bài. Đây có thể là các lần chạy với các quân bài cùng bộ theo thứ tự liên tiếp (ví dụ: 6,7,8,9) hoặc các bộ được tạo thành từ một nhóm các quân bài có cùng thứ hạng (ví dụ: 3 x 10, 3 x King, v.v.). Mục đích là để "gõ". Điều này có nghĩa là bạn có thể kết thúc trò chơi khi bạn đã hình thành đủ số lần chạy hoặc bộ để các lá bài chưa từng có trong bộ bài của bạn có giá trị tổng thể thấp hơn 10. Điều này sẽ khá đơn giản ở mức độ khó thấp nhất. Nhưng hãy nâng nó lên đến 5 và xem bạn thực sự giỏi như thế nào. Mặc dù các quy tắc của Gin Rummy khá đơn giản, nhưng việc thành thạo trò chơi này cần có thời gian và khá nhiều đào tạo. Và bên cạnh tất cả những điều này, chỉ với hầu hết các trò chơi bài, có một chút may mắn đôi khi sẽ quyết định kết quả của trò chơi. Các tính năng: < ul > < li > 5 đối thủ khác nhau < / li > < li > Nút hoàn tác < / li > < li > Trò chơi bài cho mọi người < / li > < li > Hình ảnh và âm thanh thú vị < / li > < li > Nhạc thư giãn < / li > < / ul >