menu
search
gameIcon
Mr Bean - Solitaire Adventures
gameIcon
Gin Rummy Plus - The HTML5 Card Game Classic
gameIcon
Gin Rummy Classic
gameIcon
Blackjack Bet
gameIcon
Solitaire Klondike - The HTML5 Patience Game
gameIcon
famobi
gameIcon
Pirate Cards
gameIcon
Fairy Cards
gameIcon
Solitaire Legend
gameIcon
Mafia Poker
gameIcon
Solitaire Classic Christmas
gameIcon
Matching Card Heroes
gameIcon
Tri Peaks Solitaire Classic
gameIcon
Kiba & Kumba Tri Towers Solitaire
gameIcon
Western Solitaire
gameIcon
Easter Card Match
gameIcon
Puzzletag
gameIcon
Kitten Match
gameIcon
3D Solitaire
gameIcon
Spider Solitaire
gameIcon
Wild West Solitaire
gameIcon
Animals Puzzle
gameIcon
Racing Cars
gameIcon
Thug Racer
gameIcon
Park Your Car
gameIcon
Mini Race Rush
gameIcon
Parking Passion
gameIcon
Racing Monster Trucks
gameIcon
Street Pursuit
gameIcon
Dont Crash
gameIcon
Truck Trials
gameIcon
2Cars
gameIcon
Drift Cup Racing
gameIcon
StreetRace Fury
gameIcon
FreeCell Solitaire Classic
gameIcon
Spider Solitaire Classic
gameIcon
Angela All Season Fashion
gameIcon
Cat Girl Halloween Preparation
gameIcon
Klondike Solitaire
Solitaire, trò chơi bài cổ điển! Chơi phiên bản gây nghiện này của trò chơi thông thường phổ biến, nơi bạn phải sắp xếp tất cả các thẻ trên sân. Các cọc thẻ trong bảng có thể được xây dựng theo thứ hạng thẻ giảm dần với các màu thay thế. Mục tiêu là xây dựng bốn nền tảng theo bộ đồ, từ át chủ bài đến vua.
gameIcon
Klondike Solitaire
Solitaire, trò chơi bài cổ điển! Chơi phiên bản gây nghiện này của trò chơi thông thường phổ biến, nơi bạn phải sắp xếp tất cả các thẻ trên sân. Các cọc thẻ trong bảng có thể được xây dựng theo thứ hạng thẻ giảm dần với các màu thay thế. Mục tiêu là xây dựng bốn nền tảng theo bộ đồ, từ át chủ bài đến vua.