menu
search
gameIcon
Mr Bean - Solitaire Adventures
gameIcon
Gin Rummy Plus - The HTML5 Card Game Classic
gameIcon
Gin Rummy Classic
gameIcon
Blackjack Bet
gameIcon
Solitaire Klondike - The HTML5 Patience Game
gameIcon
famobi
gameIcon
Pirate Cards
gameIcon
Fairy Cards
gameIcon
Solitaire Legend
gameIcon
Mafia Poker
gameIcon
Solitaire Classic Christmas
gameIcon
Matching Card Heroes
gameIcon
Tri Peaks Solitaire Classic
gameIcon
Kiba & Kumba Tri Towers Solitaire
gameIcon
Easter Card Match
gameIcon
Puzzletag
gameIcon
Klondike Solitaire
gameIcon
Kitten Match
gameIcon
3D Solitaire
gameIcon
Spider Solitaire
gameIcon
Wild West Solitaire
gameIcon
Animals Puzzle
gameIcon
Racing Cars
gameIcon
Thug Racer
gameIcon
Park Your Car
gameIcon
Mini Race Rush
gameIcon
Parking Passion
gameIcon
Racing Monster Trucks
gameIcon
Street Pursuit
gameIcon
Dont Crash
gameIcon
Truck Trials
gameIcon
2Cars
gameIcon
Drift Cup Racing
gameIcon
StreetRace Fury
gameIcon
FreeCell Solitaire Classic
gameIcon
Spider Solitaire Classic
gameIcon
Wordscapes
gameIcon
skydom
gameIcon
Western Solitaire
Thưởng thức Solitaire cổ điển vượt thời gian - bây giờ với chủ đề miền Tây hoang dã thú vị! Mục tiêu của trò chơi là di chuyển tất cả các thẻ lên bốn cọc nền tảng, được sắp xếp theo bộ đồ và xếp hạng theo thứ tự tăng dần từ Át đến Vua. Trên sân, thẻ chỉ có thể được sắp xếp theo thứ tự giảm dần xen kẽ màu sắc. Bạn có thể đạt được điểm số cao không?
gameIcon
Western Solitaire
Thưởng thức Solitaire cổ điển vượt thời gian - bây giờ với chủ đề miền Tây hoang dã thú vị! Mục tiêu của trò chơi là di chuyển tất cả các thẻ lên bốn cọc nền tảng, được sắp xếp theo bộ đồ và xếp hạng theo thứ tự tăng dần từ Át đến Vua. Trên sân, thẻ chỉ có thể được sắp xếp theo thứ tự giảm dần xen kẽ màu sắc. Bạn có thể đạt được điểm số cao không?